Barn

barnlogoped

Barnlogoped – Talsvårigheter och läsinlärning

Fråga:

Hej! Jag är specialpedagog och har kontakt med en elev i åk 2 med betydande talsvårigheter. Han har mycket svårt att göra sig förstådd och att uttala ljuden. Han har kontakt med logoped och har fått en gomplatta. Han känner igen bokstäverna/ljuden men har i övrigt inte kommit igång med sin läsnin och skrivning. Språkförståelsen är relativt god. Jag undrar om du känner till något bra dataprogram som han kan använda för att lära sig läsa och skriva?

Svar:

Hej! Det låter som att din elev har dyspraxi. Det kommer att ta längre tid för honom att lära sig att läsa och skriva än för andra barn. När han väl kommer igång kommer det att kunna stödja upp hans tal, vilket är bra. Vår läsinlärning baserar vi ju på ljudande och mestadels vårt eget, har man stora uttalssvårigheter blir ju detta svårt. Jag kan tycka att Wittingmetoden är en bra teknik att använda sig av för barn som har svårt med läsning och skrivning. Då jobbar man en till en och barnet kan stödja sig på den vuxnes ljudande då det egna inte bär. Wittingmetoden tar max 5 minuter vid varje tillfälle, om klassläraren
kan vika 2 sådana 5-minuterspass per dag åt denna elev så är det bra. Jag tror att det är på denna nivå ni får börja då han inte är igång ännu, längre fram kan ni lägga in Lexiaövningar om ni vill använda dator men det är nog tidigt ännu.

Maria, www.barnlogopeden.se

stats