Barn

hund

Därför har alla barn nytta och glädje av djur

För många är djuren en del av familjen. Barn som är uppväxta med djur i sin omgivning samt av föräldrar som visar kärlek och respekt även för djuren, har goda förutsättningar att utveckla sina sociala, fysiska och känslomässiga kompetenser och erfarenheter. 

Positiv betydelse för barnens utveckling

Sällskapsdjur skänker stor glädje till sina ägare och forskningsresultat visar att djuren har flera positiva betydelser för barns utveckling. Därför är det bra med ett samhälle som ger flera möjligheter till att kunna ha sällskapsdjur. Barn lär sig att det finns andra, än de själva som vill ha uppmärksamhet, kärlek och omvårdnad som exempelvis syskon, sällskapsdjur eller någon släkting. Det är viktigt att barn lär sig det från tidig ålder och att djur har förmågan att förstärka just denna lärdomen.

Ha uppsikt som förälder

Barn och djur trivs oftast tillsammans och kan vara bästa vänner så länge man som förälder håller koll. Det är viktigt att föräldrarna ständigt är närvarande och inte lämnar barnet och djuret ensamma eftersom föräldern har det övergripande ansvaret och för att olyckor kan inträffa. Men med föräldrarnas uppsikt kan ni som familj skapa en fantastisk relation mellan era barn och djur samt se till att de får positiva erfarenheter och upplevelser tillsammans.

Vilka familjemedlemmar har ni där hemma och hur fungerar det med barnen? Dela med dig i vårt forum här!

stats