Barnsjukdomar | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Astma bland barn ökar

Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av slembildning och att musklerna som omsluter luftrören drar ihop sig och försvårar andningen. Kontakta vården om barnet har en täppthet i bröstet, tung andhämtning och pipande andning eller långvarig hosta.

Forskare har konstaterat att ökningen har att göra med exponeringar, alltså vad barnen utsätts för. Ökningen av astma och allergier är störst bland barn till föräldrar med låg utbildning. Bland högutbildade finns nästan ingen ökning alls. Passiv rökning, luftföroreningar och fuktproblem i boendemiljön är miljöfaktorer som påverkar risken för att utveckla astma

Astmasymtom

Astman yttrar sig i tung andhämtning, pipande andning, hosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet. Symtomen kan vara svåra att skilja från luftrörskatarr och långvariga förkylningar.

Om läkaren misstänker astma görs en noggrann utredning av barnet. I utredningen tar man hänsyn till barnets miljö, till exempel om någon i familjen röker. Man kollar också om barnet verkar vara allergiskt mot något husdjur eller annat. Ofta görs allergitester. Rökningen har generellt minskat i samhället, men inte i gruppen lågutbildade. Men även pälsdjur och andra faktorer påverkar.

Vård av astma

Du bör kontakta vårdcentralen om barnet fått hosta och/eller pip i bröstet vid ansträngning eller i kontakt med vanliga allergiframkallande ämnen som pälsdjur och pollen. Kontakta även vårdcentralen om ditt barn har långvarig hosta, det vill säga mer än fyra veckor.

Mot astma finns många effektiva mediciner som både är symtomdämpande och förebyggande. De symtomdämpande medicinerna löser upp kramperna i luftrörens muskulatur. De förebyggande medicinerna dämpar den bakomliggande inflammationen och känsligheten.

De sex vanligaste barnsjukdomarna

Kikhosta

Symtom: Ger långvariga hostanfall som följs av en kippande andning. Kan även leda till kräkningar. Hostanfallen kommer oftast nattetid.

Behandling: Endast symtomlindrande. Frisk luft är viktigt och små, täta mål mat är bättre än få stora på grund av risken för kräkningar.

Smittorisk: Smittar särskilt den första veckan då patienten fortfarande är förkyld. Smittan minskar sedan de kommande fem till sju veckorna. Man bör undvika all kontakt med barn under ett år. Inkubationstiden är 10-14 dagar.

Röda hund

Symtom: Röda prickar på kinderna som ofta smälter ihop. Kan förekomma både på kinder, näsa, armar, lår och rumpa. Kan hålla på i upp till två veckor, ger sällan feber. Drabbar särskilt barn från fyra till tolv år.

Behandling: Ingen, den går över av sig själv.

Smittorisk: Gravida bör undvika att komma i kontakt med barn som har röda hund eftersom sjukdomen kan framkalla en oönskad abort och fosterskador i tidig graviditet. Kontakta läkare om du är gravid och ditt barn har drabbats av röda hund. Inkubationstiden är ett par veckor.

Tredagarsfeber

Symtom: Hög feber i tre dagar och därefter ljusröda utslag över hela kroppen när febern försvinner. Drabbar oftast barn under tre år.

Behandling: Klä av barnet, så att det inte blir för varmt, och kom ihåg att ge det mycket vätska, så att det inte får vätskebrist eller till och med blir intorkat och kanske måste läggas in på sjukhus.

Smittorisk: Hela sjukdomsperioden och två till tre dagar efter. Undvik kontakt med andra barn under tre års ålder under denna period. Inkubationstiden är 10-15 dagar.

Hand-fot-mun-sjukdom

Symtom: Många små blåsor, särskilt i munnen, på fötter och på händer. Kan ge måttlig feber i några dagar.

Behandling: Som vid alla febersjukdomar är det viktigt att barnet får i sig mycket vätska. Det kan också vara en fördel att mosa maten så att den blir lättare att äta när barnet har ont i munnen av blåsorna.

Smittorisk: Sjukdomen smittar så länge det finns blåsor. Inkubationstiden är två till tre dagar.

Scharlakansfeber

Symtom: Måttlig till medelhög feber, ont i halsen och utslag som ofta finns i armhålorna eller i ljumsken. Huden kan ibland fjälla och det förekommer att barnet har sträv tunga med ljusröda prickar.

Behandling: Läkaren ordinerar ofta antibiotika. Det är viktigt att man håller barnet hemma och undviker kontakt med andra barn.

Smittorisk: De första dagarna, men efter tre dagars behandling med antibiotika är smittorisken i stort sett obefintlig. Inkubationstiden är tre till åtta dagar.

Vattkoppor

Symtom: Kliande, röda blåsor över hela kroppen.

Behandling: Endast symtomlindrande. En dusch kan lindra klådan, men bad i badkar bör undvikas eftersom detta kan sprida smittan.

Smittorisk: Sjukdomen smittar redan innan den visar sig och kan fortsätta smitta tills den sista blåsan har torkat in och skorpan har fallit av. Barnen bör hållas hemma tills alla skorpor har fallit av och såren inte längre vätskar sig. Inkubationstiden är upp till två veckor.

Spädbarn botades från HIV

I morgonens nyheter kunde man läsa om ett läkarteam i USA som lyckats bota ett spädbarn s HIV-infektion. Bara 30 timmar gammal fick det lilla spädbarnet ta emot en blandning av tre olika mediciner, detta var 2010. 

Nu har det gått närmare tre och ett halvt år sedan barnet fick sin första dos av medicinen och har sedan ca 12 månader bak inte tagit några fler mediciner då barnet efter bara 2,5 år var symptomfritt. Detta ses såklart som ett enormt genombrott för botandet av HIV-smittade barn av läkare världen över.

När flickan föddes i juli 2010 hade läkarna precis funnit att hennes mor var HIV-positiv. Modern hade då inte blivit behandlad med några mediciner och läkarna visste därför att risken var stor att barnet bar på smittan, och tester som gjordes inom de första två dygnen bekräftade att flickan var infekterad.

Hennes immunsystem reagerade dock omedelbart på behandlingen, och mängden av viruspartiklar minskade successivt ända tills läkarna 29 dagar efter hennes födelse kunde konstatera att viruset verkade ha försvunnit helt från hennes blod. Hon fick sedan behandling i 18 månader. Efter ytterligare 10 månader testades hennes blod på nytt och när läkarna inte heller då fann några spår av hiv.

Vimedbarn lyfter hatten för vetenskapen och håller tummarna för att detta är något som läkarna kommer att kunna vidareutveckla.

stats