Föräldraskap | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Har föräldraskap med ålder att göra?

Eller finns det andra faktorer som är viktigare för hur föräldraskapet utövas och upplevs? Nyligen släpptes boken, ”Unga föräldrar – identitet, möjligheter och utmaningar” där man intervjuar mammor, pappor och deras i dag vuxna barn om sina erfarenheter av att vara ung förälder eller att ha unga föräldrar.

Hur har det unga föräldraskapet påverkat mödrars och fäders identitetsutveckling? Vilka strategier har föräldrarna använt för att hantera utmaningen att få barn tidigt i livet, och hur har omgivningen agerat? Hur har barnen upplevt det att ha unga föräldrar?

Genomgående visar både barnens och föräldrarnas berättelser att frågan om ålder ofta är av underordnad betydelse. I stället är det föreställningar om och förväntningar på kön som är avgörande för hur tonårsföräldraskap ”görs”. Boken lämpar sig för utbildningar inom sociologi, psykologi, socialmedicin, kulturvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap och genusvetenskap. Den är också intressant för praktiker inom mödra- och barnhälsovård, på förlossningskliniker, inom socialt arbete och för kuratorer och psykologer.

En av de mest omskrivna unga mammorna som vi känner till är bloggerskan Micah som blev gravid som 14-åring och födde sin dotter vid 15 års ålder. Micahs liv har gått upp och ner och allt skriver hon om i bloggen, läs den HÄR.

Boken ”Unga föräldrar – identitet, möjligheter och utmaningar” kan du köpa HÄR.

Källa: Liber.se

 

stats