Barn

Laktosintolerans

Många barn får felaktig diagnos – laktosintolerans kan vara allvarlig magsjukdom

Många barn får diagnosen laktosintolerans i stället för att utredas för sjukdomar som IBS eller Crohns sjukdom.

Överdiagnostiseringen av laktosintolerans är ett stort problem inom den svenska sjukvården, menar flera mag- och tarmläkare.

När man diagnostiserar barn med inflammatoriska tarmsjukdomar så visar det sig att nästan alla fått diagnosen laktosintolerans från början. Och det är naturligtvis allvarligt att den korrekta diagnosen blir fördröjd eftersom det innebär en risk att barnet inte växer och utvecklas som det ska.

Att barn lider av laktosintolerans är synnerligen sällsynt. En vanlig missuppfattning är att diagnostisera barn med laktosintolerans när de i stället lider av komjölksallergi. Man talar om laktosintolerans som en ”samhällssjuka” som sjukvården ständigt tvingas hantera när det i själva verket är ganska få svenskar som lider av överkänslighet mot laktos.

Läs andra artiklar om: , ,

stats