Det är viktigt att du är öppen och ärlig i mötet med barnmorskan och berättar orsak till din förlossningsrädsla för att du ska kunna få professionell och bra hjälp. Det är inte svårt att få planerat kejsarsnitt och det viktigaste är att du och din man känner att det sätt som ni ska föda ert barn på är bäst för er. Du ska inte känna dig orolig. Du ska kunna få stöd och samtal under graviditeten för att kunna känna tillit till att föda på ert sätt.