Barnsjukdomar | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Ett av hundra barn föds med hjärtfel i Sverige

Det krävs fler barnhjärtläkare och mer pengar till forskning för att alla de barn som föds med hjärtfel ska kunna leva ett lika bra liv som andra barn. Det konstaterar Hjärt-Lungfonden i en ny rapport om villkoren för den svenska barnhjärtvården.

För få specialister.
I dag finns det endast 32 barnhjärtspecialister i hela landet. Dessa är fullt upptagna med att behandla barn och har svårt att få tid till forskning. Dessutom går många av dem snart i pension, samtidigt som endast sex nya specialister är under utbildning.

Vård kräver forskning.
Det är mycket viktigt att läkare har möjlighet att forska. Ju närmare vården forskningen bedrivs, desto snabbare kommer resultaten patienterna tillgodo. Utan forskning riskerar den svenska barnhjärtvården att hamna på efterkälken.

Behöver prioriteras.
Kontinuitet och långsiktighet i forskningsbidragen är viktigt, men forskningen kring barns hjärtan har hittills inte prioriterats vare sig av staten eller av landstingen. I dag är det till största delen allmänhetens bidrag till Hjärt-Lungfonden som finansierar forskningen kring barnhjärtan.

Fakta om barn med hjärtfel

Ett av hundra barn föds med hjärtfel i Sverige. Det innebär cirka 1 000 barn varje år.

Allt fler överlever.
På 1960-talet var överlevnaden bland hjärtebarnen cirka 60 procent. Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag mer än 95 procent.

Hjärtfelen är en gåta.
I dag vet inte forskarna varför vissa barn drabbas av hjärtfel och andra inte. Det behövs mer forskning kring vad som orsakar medfödda hjärtfel.

Växande grupp.
Tack vare att den ökade överlevnadsfrekvensen är antalet vuxna svenskar med medfödda hjärtfel i dag minst 25 000 personer. Det är en helt ny patientgrupp för vården, vars behov man vet mycket lite om.

Övergripande mål. Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel.

Så stödjer man kampanjen:
– Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”barnhjärtan”
– Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/barnhjartan
– Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
– Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen
– Köp en hjärtepin för 40 kronor på utvalda försäljningsställen
– Starta en egen insamling på www.hjart-lungfonden.se/barnhjartan

Källa: Hjärt-Lungfonden
Foto: Martin Magntorn

stats