Liberia | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Barnadödligheten minskar i världen – positiv trend

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 19 000 små barn som dör varje dag. Barnen dör av sjukdomar som enkelt hade kunnat förebyggas, som diarré och lunginflammation, visar en ny rapport från UNICEF.

1990 var det närmare 12 miljoner barn som årligen dog innan de hade hunnit fylla fem år. Enligt de nya siffrorna, som baseras på statistik från 2011, har antalet små barn som dör varje år sjunkit till 6,9 miljoner.

— Dessa barns liv hade kunnat räddas med hjälp av vaccin, näring och grundläggande sjukvård. Kunskapen och teknologin finns där. Utmaningen är att se till att alla barn får del av dem, säger UNICEFs högsta chef Anthony Lake.

Rapporten slår fast att arbetet för att minska barnadödligheten inte nödvändigtvis avgörs av om ett land är rikt eller fattigt. Låginkomstländer som exempelvis Bangladesh, Liberia och Rwanda har gjort dramatiska framsteg och lyckats få ner dödligheten med två tredjedelar mellan 1990 och 2011.

Går emot trenden

De afrikanska länderna söder om Sahara och länderna i Sydasien har allra högst barnadödlighet. Mer än 80 procent av alla dödsfall under 2011 inträffade där. I genomsnitt dör vart nionde barn i länderna söder om Sahara innan de har uppnått fem års ålder. Några länder går tvärs emot den positiva trenden med minskad barnadödlighet. Det gäller Kongo-Kinshasa, Tchad, Somalia, Mali, Kamerun och Burkina Faso där antalet dödsfall istället ökar.

Fem länder står ensamma för hälften av alla dödsfall bland barn under fem år: Indien, Nigeria, Kongo-Kinshasa, Pakistan och Kina. De vanligaste orsakerna till att små barn dör är lunginflammation, diarré, malaria samt komplikationer innan och i samband med förlossningen.

Stöd UNICEF´s arbete, besök deras hemsida HÄR 

Källa: Unicef.se

 

 

 

stats