Listeria | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Listeria i prover från charkföretag

Gravid uppmärksammas fortfarande kring råden som gäller för att undvika att smittas av listeria då fem prover från ett företag visat sig innehålla samma typ av listeria som har orsakat ett utbrott under hösten och vintern.

I Livsmedelsverkets utredning av charkföretag har fem prover från ett företag visat sig innehålla samma typ av listeria som har orsakat ett utbrott under hösten och vintern. Trots fynden är smittkällan inte helt säker. Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten påminner åter igen om de rekommendationer som finns för att undvika listeria.

– Äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida bör även i fortsättningen vara försiktiga med alla livsmedel som kan innehålla listeria, som skivade charkprodukter och vakuumförpackad rökt och gravad lax nära utgångsdatum samt mögel- och kittostar, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Läs mer om listeria på länkarna nedan!

Fall av listeriainfektion fortsätter att öka – så undviker du att smittas

Som vi tidigare berättat utreder Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsenheter just nu ett ökat antal fall av infektion av listeriabakterien.

Sedan oktober 2013 har Folkhälsomyndigheten fått rapport om 25 fall som infekterats av en likartad typ av listeriabakterie. För alla dessa fall finns misstanke om en gemensam smittkälla.

Kan ge allvarliga symtom
Listeriainfektion hos friska ger vanligen inga symtom alls, men kan ge lätt feber och milda magsymtom. Äldre och de med nedsatt immunförsvar till exempel på grund av sjukdom eller medicinering kan drabbas av allvarligare symtom. Infektion hos gravida kan leda till missfall eller ge svår sjukdom hos det nyfödda barnet. Hos dessa riskgrupper kan infektionen orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Råd till gravida, äldre och de med nedsatt immunförsvar

– Vi vill påminna särskilt känsliga grupper som gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar om att följa Livsmedelsverkets råd och undvika vissa riskprodukter, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Riskprodukterna är livsmedel som inte upphettas (listeriabakterien dör vid upphettning över 70 grader) till exempel skivat smörgåspålägg som rökt och kokt skinka mot slutet av hållbarhetstiden, vakuumförpackad rökt och gravad fisk, kall färdigmat och dessertostar (mögel- och kittostar).

Källa: Livsmedelsverkets nyhetsarkiv 2014-02-13

Läs mer om listeria

28/1 Ökning av fall med listeriainfektion
Så undviker du att smittas av listeria när du är gravid

Ökning av fall med listeriainfektion

Antalet personer som drabbats av listeriainfektion har ökat under de senaste månaderna och mycket tyder på det finns en gemensam okänd smittkälla. Livsmedelsverket vill därför uppmärksamma gravida, äldre och de med nedsatt immunförsvar om vilken mat de bör undvika för att minska risken för infektion.

Risken att smittas av listeria är mycket liten, men sedan oktober 2013 har antalet fall med listeriainfektion som rapporterats till Folkhälsomyndigheten varit fler än förväntat. Under oktober, november och december rapporterades 41 fall som smittats i Sverige vilket kan jämföras med 25 fall samma period 2012.

Gemensam smittkälla

Flera av de smittade har en likartad typ av listeriabakterien vilket talar för att det skulle kunna finnas en gemensam smittkälla. Fallen har framförallt inträffat bland äldre personer och är spridda över landet. Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter börjat utreda orsaken till ökningen.

Bakterien dör vid upphettning

Listeria är en bakterie som är vanlig i naturen och kan finnas i tarmen hos vissa djurarter. Bakterien kan även förekomma i vissa livsmedel. Det är en tålig bakterie som kan tillväxa i kylskåpstemperatur, den dör snabbt vid upphettning till över 70 grader. Riskprodukter är framförallt livsmedel som inte upphettas till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat smörgåspålägg, patéer, kall färdigmat och dessertostar (mögel- och kittostar) särskilt om de är tillverkade av opastöriserad mjölk.

Kan leda till missfall

Människor smittas oftast efter att ha ätit livsmedel som innehållit listeriabakterier. Man blir sjuk någon dag till några veckor efter att man har blivit smittad. Ibland dröjer det ännu längre. Listeriainfektion hos friska ger vanligen inga symptom alls, men kan ge lätt feber och milda magsymtom. Äldre och de med nedsatt immunförsvar till exempel på grund av sjukdom eller medicinering kan drabbas av allvarligare symtom. Infektion hos gravida kan leda till missfall eller ge svår sjukdom hos det nyfödda barnet. Hos dessa riskgrupper kan infektionen orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Allvarliga sjukdomsfall är dock ovanligt. Färre än hundra fall rapporteras årligen i Sverige. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Källa: Livsmedelsverket

Listeria

Mer om listeria kan du läsa i Matguide för gravida här på Vimedbarn.

stats