Sex | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Sexualitet – ett laddat ord

Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv.

Sexualitet är som begrepp märkligt svårfångat – det kan betyda allt och ingenting!  Sexualiteten kan vara så otroligt olika utifrån historiska, kulturella, sociala, religiösa, politiska, medicinska, psykologiska och etiska perspektiv.

För människans del har alltså sexualiteten både en biologisk funktion och en social funktion. Den är inte begränsad till ett beteende som enbart har med fortplantning att göra, utan är också intimt förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och sexuella beteenden många områden i människors liv.

Sexualiteten uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Den påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Vad är sexualitet för dig?

stats