Uppsala universitet | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Varför brännskadas barn? Ny studie ska ta reda på orsakerna.

Var tredje patient som vårdas på sjukhus för brännskada är under 15 år. Men vilka är orsakerna till allvarliga brännskador hos unga och vilka drabbas? Det ska forskare knutna till brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utreda i en studie.

– Syftet är att öka kunskapen om orsaker till svåra brännskador som kräver sjukhusvård och vilka barn och ungdomar som drabbas. Tidigare studier har visat att antalet patienter som vårdas på sjukhus för brännskador successivt sjunker och att äldre personer är överrepresenterade.

Forskarna kommer att undersöka förekomsten av brännskador i hela landet åren 2005-2010, grundat på data i Socialstyrelsens patientskade- och dödsorsaksregister. Här finns information om ålder, kön, vårdtid, vårdande enhet, huvud- och bi-diagnoser, orsaks- och åtgärdskoder, livslängd, dödsorsaksdiagnos och tidpunkt för eventuellt dödsfall.

Har ditt barn brännskadats och hur gick det till? Vad kan man som förälder tänka på för att förhindra en eventuell olycka?

stats