Utveckling | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Så ger du förskollärarna mer tid för ditt barn!

Det finns mycket du som förälder kan göra för att underlätta arbetet för personalen på ditt barns förskola. Helena Sirwall-Demner är förskollärare på en förskola i Tullinge i Stockholm.

Här får du Helenas bästa tips om kläder för alla väder och dialogen med förskollärarna på ditt barns förskola.

Märk ditt barns kläder
Märk ditt barns samtliga kläder, även skor, vantar, strumpor (i den mån det går). Glöm inte heller att märka nappar, nallar, böcker osv som ni eventuellt tar med till förskolan. Köp en märkpenna, eller beställ textillappar som går att sy alternativt stryka på.

Lämna extrakläder
Tänk på att ditt barn bör ha minst en hel uppsättning av extrakläder på förskolan, även underkläder och strumpor. Fyll på förrådet med extrakläder varje gång du får med dig smutsiga kläder hem.

Har ditt barn nyligen slutat med blöja kan han eller hon kissa på sig flera gånger samma dag, så då kan du förbereda med flera uppsättningar kläder.

Flera par vantar och strumpor är ett måste när det är blött eller snöigt ute.

Tänk också på att ditt barn behöver varmare kläder än du. Dels för att barn lättare blir kalla men framför allt för att barn är ute på ett helt annat sätt än vuxna och sitter till exempel länge i en kall sandlåda.

Det är bra att ha en uppsättning regnkläder (inklusive gummistövlar) hemma och en på förskolan, för att inte behöva ta med hem över helgerna då glömmer man lätt glömmer att ta med dem tillbaka.

När du köper overall, jacka och termobyxor till ditt barn – se till att kläderna tål att torkas i torkskåp! Vissa lite finare och dyrare märken tål inte torkskåp och då kan barnet få gå med blöta ytterkläder ute.

Säg alltid hej och hej då
Hur bråttom du än har, lämna aldrig barnet på morgonen utan att först ha förvissat dig om att någon i personalen har sett er komma. Samma sak gäller så klart på eftermiddagen. Säg alltid till någon i personalen att ni hämtar ert barn.

För en dialog med förskolepersonalen
Tala om för ditt barns pedagog om någonting har hänt hemma som kan ha gjort det ledset, argt eller stressat. Då kan vi på bästa sätt bemöta barnet. Du behöver inte skämmas för att berätta att du har bråkat med ditt barn på morgonen, vi är bara människor och det händer så klart oss också!

Återkoppling till vad som händer på förskolan
Har ditt barn berättat om något som har hänt på förskolan, som han eller hon tyckte var spännande, kul, tråkigt eller otäckt? Undrar du över varför personalen agerar på ett visst sätt? Berätta för personalen istället för att gå och bär på frågor.

Var generös med både ris och ros!

Kom med tips
Tipsa gärna om spännande experiment, bra böcker och roliga sånger. Även vi behöver inspiration för att förnya vårt sätt att arbeta.

Språkstörning enligt WHO

”Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar eller miljöfaktorer.”

Ett barn med språksvårigheter kan ha svårt med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar. I en van miljö där barnet känner sig tryggt och det inte ställs för höga krav kan svårigheterna te sig mycket lättare än i en mer belastande situation.

Barn med språksvårigheter kan förutom de språkliga svårigheterna ha andra svårigheter som ett komplement till, eller en följd av språkproblematiken.

Det kan exempelvis röra sig om:

  • Fin- och/eller grovmotoriska svårigheter samt munmotoriska svårigheter.
  • Att tolka och analysera det som hörs, syns eller känns. Känslighet för ljud.
  • Korttidsminnet/arbetsminnet kan vara begränsat. Barnet kan då uppfattas som att det inte lyssnar eller glömmer saker.
  • Bristande fantasi och bristande samspel i lek. Barnet kan ägna sig åt bredvidlek långt efter att andra barn slutat med detta.
  • Svårigheter med eller ovilja till att rita. Det kan synas som enkla och detaljfattiga teckningar.
  • Svårigheter med koncentration och uthållighet.
  • Svårigheter med att se sammanhang och förstå abstrakta begrepp och metaforer som t ex ”gå som katten runt het gröt”.
  • Barnet kanske inte agerar som förväntat utifrån sin ålder. Det kan vara utåtagerande, ha svårigheter med impulskontroll, ha svårt med övergången från en aktivitet till en annan.
  • En del barn får läs- och skrivsvårigheter som en följd av brister i den språkliga förmågan.

Källa: Maria Tsangaris, barnlogoped

stats