Barnyogaklasser | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Barnyogadagen

Den 5 september 2012 arrangeras gratis barnyogaklasser i minst 9 kommuner i Sverige. Barnyogadagen är ett ideellt initiativ av barnyogalärare och möjliggör för fler barn att komma i kontakt med yoga. Största skillnaden med yoga, jämfört med andra aktiviteter, är att det inte finns något prestationsmoment. Yoga är ett utrymme för barnen att vara som de är och bygger upp självkänsla och kroppsmedvetenhet.

På hemsidan www.barnyogadagen.se finns den information som behövs för att veta om och hur ens barn kan delta, berättar Filippa Odevall som är en av initiativtagarna till Barnyogadagen. I dagsläget är det framförallt barn vars föräldrar gör yoga som kommer i kontakt med yogan, vi vill möjliggöra för fler barn att ta del av yogan som ett värdefullt livsverktyg, fortsätter hon.

Intresset för barnyoga har under se senaste åren ökat markant. Barn utsätts, liksom sina föräldrar, för stress vilket manifesteras på olika sätt. Yogan är ett verktyg för barnet att hantera stressen.

Barn har ett stort rörelsebehov och genom olika kroppsställningar övar vi motorik och koordination. Respekten för sig själv och alla andra levande varelser är också ett genomgående tema. Guidande meditationer och andningsövningar hjälper barnet att finna ro. I barnyoga finns inte prestationen som vanligtvis finns i andra barnaktiviteter. Det handlar om att bara må bra. Barnyoga kan även vara ett rent terapeutiskt verktyg för barn med speciella behov.

En lugnande upplevelse

– Det viktiga är att vi försöker skapa ett rum för barnet att bara vara, utan krav på prestation. För många barn har det varit en lugnande upplevelse. I början av en längre kurs ser man ofta väldigt aktiva barn, som så småningom, när veckorna går, mer eftersträvar vila och ett utrymme att låta fantasin träda fram under till exempel en guidad meditation, berättar Annica Skoglund som är ytterligare en av initiativtagarna till Barnyogadagen och har arbetat med barnyoga i Sverige sedan 2006.

– Min erfarenhet är att vi som vuxna lätt vill överstimulera barnet och att det inte alltid är optimalt. Utsätts barnet för ständiga stimuli får det svårt att lyssna inåt, något som är viktigt i livet när man ska göra många val och välja vägen man vill gå på, fortsätter Annica. 

Man kan fråga sig vilka effekter som barnyogan ger och vad det finns för mätningar gjorda på det.

– Tyvärr är att det är svårt att mäta effekten av yoga, för hur mäter man inre harmoni? Bättre skolbetyg har tagits fram som en effekt av barnyoga, men är det verkligen så att högre betyg gör en lyckligare mer harmonisk människa? Ett högre betyg kan vara viktigt för ett barn som har stora problem i skolan, men annars? Svåra värderingar att ta, menar Annica. Vi skulle behöva utveckla verktyg för att mäta barnyogans effekter.

Vilken form av fysisk aktivitet tar du dina barn till och i vilken ålder började de träna?

stats