Ecpat | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Barnsexturism drabbar 3 miljoner barn årligen världen över

13 timmar bort med flyg ligger Thailand, ett resmål som lockar ofantligt mycket turister varje år. Thailand är, som bekant, väldigt populärt bland svenskar. Många åker dit och lever gott i två veckor, äter bra, badar och bara har det allmänt skönt. Men den mörka baksidan av Thailand är mörkare än vad man någonsin kan förställa sig. Man uppskattar att 3 miljoner barn varje år, framför allt i Sydostasien, utsätts för människohandel och många luras till just Thailand.

Unga lockas till Thailand med löftet om bra betalt arbete. Många slutar oavlönade som hushållsslavar eller inom sexindustrin. Där löper de hög risk att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Barnen som faller offer för människohandlarna behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Både flickor och pojkar utnyttjas exempelvis sexuellt, som billig arbetskraft och soldater, adopteras bort eller tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika. Många fråntas sina pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det omgivande samhället – kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut.

Nästan ingen anmäler misstänkt barnsexhandel

Enligt Ecpat Sverige, som jobbar mot barnsexhandel, så har en av tio resenärer sett tecken på barnsexturism, och en av hundra har uppfattat att förövaren är svensk. Knappt någon valde att anmäla. Detta tog Ecpat fram i samarbete med Svenska Resebyråföreningen (SRF) som företräder ca 90 procent av landets resebyråer. Bakgrunden till kampanjen är att barnsexturismen drabbar 3 miljoner barn i världen årligen. Trots att svenskar finns bland förövarna finns få som dömts för övergrepp på barn utomlands.

Ecpat och SRF uppmanar alla resenärer som reser utomlands varje år att anmäla misstänkta barnsexförövare. Utan fler rättsfall kommer barnsexturism som brottsområde att vara lågt prioriterat av svenska myndigheter. Det gör att förövare även fortsättningsvis känner sig säkra på att inte avslöjas. Förlorarna är barn, indragna i sexhandeln.

Har du någonsin sett ett misstänkt fall av barnsexhandel på din semester? Vad gjorde du då?

Källa: Ecpat.se och Unicef.se

stats