Världens barn | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Hemska bilder från skolor i USA – autistiska barn får elchocker

Aftonbladet-TV visade igår ett klipp där lärare i USA använder väldigt kontroversiella metoder för att straffa barn, allt helt enligt lag. Autistiska, handikappade och utåtagerande barn straffas hårt i Amerikanska skolor.

De stoppar barn i säckar som försluts, de lägger sig på de och sätter på handfängsel, de använder elchocker, ja metoderna är många och de är hemska. Flera dödsfall i skolor i USA kan kopplas samman med de kontroversiella metoder som lärare använder mot de utsatta barnen.

Enligt Aftonbladets artikel dog 75 barn mellan 1988 och 2006 efter att lärare använt olämpliga metoder mot barnen.

Filmen nedan visar hur lärare i en skola i Boston, Massachusetts ger en elev en elchock efter att eleven ska ha uppfört sig olämpligt.

Hur kan detta vara lagligt i ett modernt samhälle?

Läs hela artikeln HÄR 

Källa: Aftonbladet.se

 

 

Adoptioner i Sverige 2012

1917 skapades de första adoptionslagarna i Sverige, på den tiden gjordes endast ett fåtal adoptioner till Sverige. Det var först på 50-talet som fler och fler började adoptera. De lagar som skapades gällande adoptioner gällde enbart tvåkönade par. Först 2003 tilläts samkönade par att ansöka adoptera. 2011 adopterades 538 barn till Sverige genom auktoriserade adoptionsorganisationer, men trenden visar dock en negativ kurva.

Enligt statistik från MIA, myndigheten för internationella adoptionsfrågor, så är Kina det land där det varje år adopteras flest barn från. Omkring 20% av de barn som varje år adopteras kommer från just Kina. På andra plats kommer Colombia och på tredje plats Sydkorea.

Tidigare var flickor överrepresenterade bland adoptionsbarn men de senaste fem åren så adopteras det flest pojkar, dock har marginalen aldrig varit särskilt stor utan det handlar om några procent mer eller mindre.

Ensamstående föräldrar

Ensamstående föräldrar har också möjligheten att adoptera, något som dock inte stöds av alla länder. Grundkraven för att godkännas som adoptivförälder är att man bland annat har en stabil social och ekonomisk situation, att man inte har en belastande historia vad gäller kriminalitet eller missbruk samt att man är fysiskt och psykiskt frisk. Samma krav gäller för ensamstående föräldrar såväl som för par.

I de länder som Sverige samarbetar med görs alltid en noggrann utredning när det gäller adoptioner, i första hand tittar man på om staten kan ge de biologiska föräldrarna stöd för att behålla barnet, i andra hand tittar man på om familj eller släkt har möjligheten att ta hand om barnet och i tredje hand tittar man på adoption.

Även i Sverige har föräldrar möjlighet till att adoptera bort ett barn även om detta är väldigt ovanligt, det görs ca 15-20 nationella adoptioner varje år.

Hur går dina tankar kring adoptioner?

Barnsexturism drabbar 3 miljoner barn årligen världen över

13 timmar bort med flyg ligger Thailand, ett resmål som lockar ofantligt mycket turister varje år. Thailand är, som bekant, väldigt populärt bland svenskar. Många åker dit och lever gott i två veckor, äter bra, badar och bara har det allmänt skönt. Men den mörka baksidan av Thailand är mörkare än vad man någonsin kan förställa sig. Man uppskattar att 3 miljoner barn varje år, framför allt i Sydostasien, utsätts för människohandel och många luras till just Thailand.

Unga lockas till Thailand med löftet om bra betalt arbete. Många slutar oavlönade som hushållsslavar eller inom sexindustrin. Där löper de hög risk att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Barnen som faller offer för människohandlarna behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Både flickor och pojkar utnyttjas exempelvis sexuellt, som billig arbetskraft och soldater, adopteras bort eller tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika. Många fråntas sina pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det omgivande samhället – kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut.

Nästan ingen anmäler misstänkt barnsexhandel

Enligt Ecpat Sverige, som jobbar mot barnsexhandel, så har en av tio resenärer sett tecken på barnsexturism, och en av hundra har uppfattat att förövaren är svensk. Knappt någon valde att anmäla. Detta tog Ecpat fram i samarbete med Svenska Resebyråföreningen (SRF) som företräder ca 90 procent av landets resebyråer. Bakgrunden till kampanjen är att barnsexturismen drabbar 3 miljoner barn i världen årligen. Trots att svenskar finns bland förövarna finns få som dömts för övergrepp på barn utomlands.

Ecpat och SRF uppmanar alla resenärer som reser utomlands varje år att anmäla misstänkta barnsexförövare. Utan fler rättsfall kommer barnsexturism som brottsområde att vara lågt prioriterat av svenska myndigheter. Det gör att förövare även fortsättningsvis känner sig säkra på att inte avslöjas. Förlorarna är barn, indragna i sexhandeln.

Har du någonsin sett ett misstänkt fall av barnsexhandel på din semester? Vad gjorde du då?

Källa: Ecpat.se och Unicef.se

stats