Därför blir diabetes hos barn allt vanligare | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Därför blir diabetes hos barn allt vanligare

Varför barn får Typ 1 diabetes är en gåta! Även om mycket sötsaker, fetma, stillasittande, stress kan öka risken för typ 2 diabetes ( förr kallat åldersdiabetes)  så är  barn som får insulinberoende typ 1 diabetes  varken fetare, mindre fysiskt aktiva eller har ätit mer sötsaker än andra barn. Vilket barn som helst, även utan diabetes i släkten, kan när som helst få Typ1 diabetes! Ingen vet varför! 

Eftersom man inte vet vad som startar den autoimmuna processen som leder till att de insulinproducerande betacellerna dödas, så vet man inte varför typ 1 diabetes blir allt vanligare. Men det finns hypoteser. Virus är misstänkta, men man har inte kunnat identifiera något visst virus. Härtill misstänker man att den uttalade hygienen medför att immunförsvaret inte är fullt sysselsatt vilket kan öka risken för inbördeskrig.

Komjölk och även gluten misstänks kunna spela roll

Hygienen har också medfört att bakteriefloran i tarmen har förändrats, vilket kan påverka utmognaden av immunförsvaret. Likaså kan vissa virus ha blivit alltför sällsynta med försämrad immunitet i befolkningen, vilket skulle kunna medföra att virus blir farliga. Det finns också andra misstankar som rör tidig (första tre månaderna av livet) introduktion av komjölk, och även gluten misstänks kunna spela roll.

Mycket sötsaker, fetma, stillasittande, stress är faktorer som kan öka risken för typ 2 diabetes. I USA är på sina håll typ 2 diabetes hos barn väldigt vanligt, upp till 30-40 % av alla nyinsjuknade barn, medan i Sverige är typ 2 diabetes bland barn väldigt ovanligt, högst 1 % av alla nyinsjuknade barn. Barn som får typ 1 diabetes är varken fetare, mindre fysiskt aktiva eller har ätit mer sötsaker än andra barn. Däremot kan man inte utesluta att den förändrade livsstilen medför ett ökat insulinbehov, vilket skulle kunna leda till ökad presentation av s.k. antigen från betacellerna, vilket skulle kunna öka risken för inbördeskrig hos en individ som av andra skäl har ett instabilt immunförsvar.

Läs mer:

Den viktiga blodsockerbalansen – så fungerar den
Därför blir diabetes hos barn allt vanligare

Källa: Johnny Ludvigsson
Professor/överläkare och ordförande vid Barndiabetesfonden

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

stats