Barn

Skolmaten_480x240

Skolmaten – tar kommunerna sitt ansvar?

Kommunerna tar inte sitt ansvar fullt ut när det gäller att garantera näringsriktigheten i skolmåltiderna. Skolinspektionen har granskat en tredjedel av landets kommuner och mer än hälften av dem har inte tillräckliga rutiner och system för att säkerställa att eleverna erbjuds näringsriktiga skolmåltider. Även några fristående skolor har granskats. Också där brister rutinerna i många fall.

Skollagen ställer krav på att skolmaten är näringsriktig. Det är huvudmannen, alltså den som driver en skola, som har ansvar för att kontrollera att skolmaten lever upp till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider. För kommunala skolor är huvudmannen kommunen, för fristående skolor är huvudmannen det företag eller organisation som driver skolan. Denna tillsyn har syftat till att kontrollera att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i grundskolan och grundsärskolan får näringsriktiga skolmåltider. I tillsynen har inte ingått att kontrollera näringsinnehållet i den mat som serveras i skolorna.

Skolinspektionen kan konstatera att huvudmännen ofta har delegerat ansvaret för skolmåltiderna till en anställd, ofta en kostchef, utan att efterfråga resultat på uppföljningar av näringsriktigheten i de skolmåltider som har erbjudits ute på de olika skolorna.

Vilka krav tycker du som förälder att man kan ställa på kommunen gällande ditt barns måltider i skolan och på dagis?

Källa: Skolinspektionen

Läs andra artiklar om: , , ,

stats