potträning | Vimedbarn - Topplistor för influencers

5 myter om potträning (hur många har du gått på?)

5 myter om potträning

Myt #1: Barnet måste ha blåskontroll innan man börjar potträna

– Många tror att barnet måste ha blåskontroll innan man påbörjar potträningen. Men blåskontroll är faktiskt något man tränar upp! De muskler som kontrollerar urinblåsans öppning och stängning kallas för sfinktermuskler. Ett barn som går i blöjor hela tiden tömmer inte hela urinblåsan på en gång utan kissar små mängder i taget, och då tränas blåsan inte upp. Svensk forskning utförd av professor Anna-Lena Hellström vid Sahlgrenska Universitetssjukhus visar att fullständig blåskontroll, och därmed full tömning av urinblåsan, kan ske så tidigt som vid 9 månaders ålder. Det enda som krävs för att detta skall ske är att man börjar potträna på daglig basis.

Myt #2: Att sätta barnet på pottan lite då och då tränar dem i att använda den

– Det här är ett vanligt råd till föräldrar om potträning idag, men att göra på det sättet kan göra det hela väldigt utdraget. Potträning innebär att man lär barnet ett nytt beteende för var kiss och bajs hör hemma. Om barnet har på sig en blöja under större delen av dagen, men förväntas kissa och bajsa på pottan ibland när vi vuxna vill, så blir det dubbla budskap. Hur ska barnet förstå vad som gäller? Det blir väldigt svårt för ett litet barn att lära sig ett nytt beteende om barnet måste använda det gamla sättet större delen av tiden. Barnet lär sig att man ska kissa på pottan ibland, men oftast i blöjan.

Genom att göra så fokuserar man utifrån ett rutinschema och inte på att hjälpa barnet till pottan när behovet faktiskt uppstår. Ett betydligt bättre sätt att potträna på är att lära barnet att känna igen sina egna kroppssignaler och att koppla dessa till pottan. När barnet förstår och känner igen sina egna signaler så kommer barnet också att förstå betydelsen med pottan och veta när det är dags att använda den.

Myt #3: Man måste vänta tills barnet är redo

– Idag finns det ingen enighet kring vad som gör ett barn redo för potträning, eller när det inträffar. Man har forskat kring detta sedan 60-talet men ännu inte kunnat enas kring några tydliga råd, enligt Rikshandboken i barnhälsovårds hemsida. Faktum är att barnet kan pottränas redan från födseln! Det handlar mer om att vi föräldrar ska bli redo för potträning. Blöjor är bekvämt och underlättar vår vardag. Ofta är det vi som har svårast för att släppa blöjorna, inte barnen. När barnet anses vara ”redo” för potträning är också kulturellt olika för olika länder. Vad som anses vara redo i Sverige skiljer sig markant från andra länder. I Vietnam påbörjar föräldrarna potträningen bara några veckor efter födseln eftersom det anses vara bäst för barnet. Där är alltså åldern för när barn anses vara redo bara några veckor.

Myt #4: Det är lättare att potträna ett äldre barn än ett yngre

– En vanlig uppfattning är att det inte är någon idé att potträna ett barn som är yngre än tre år. Men att vänta med potträningen gör det inte enklare, enligt många experter så blir det bara svårare ju längre du väntar. När barnet är tre år befinner det sig i en fas där det blir mer självständigt, utvecklar sin individualitet och sin egen vilja. Barnet vill snarare göra egna val än att lyssna på föräldrarnas vilja. Drama, trots och diverse utbrott är vanliga för barn i den här åldern och gör inte potträningen smidigare, tvärtom. Därför rekommenderar många experter numera att den bästa tiden för att börja potträna är mellan 18-24 månader, det vill säga i god tid innan den här fasen påbörjas.

Myt #5: Man kan inte påverka när barn slutar med nattblöja

– Idag hör man ofta att man inte kan påverka barns förmåga till att bli torra på natten, utan att detta är en ren fysiologisk mognadsfråga som man måste vänta in. Ofta nämns att signalen från urinblåsan till hjärnan inte utvecklas förrän efter flera år och att den måste finnas på plats innan det är lönt att ens försöka ta av nattblöjan. Svensk forskning visar att signalbanorna från urinblåsan till hjärnan finns på plats redan hos spädbarn. Forskningen visar också att när barn blir torra på natten är direkt relaterat till tidpunkten då man börjar att träna på det, precis som blåskontroll på dagen.

 

Ytterligare sju myter, en handlingsplan över hur du får ditt barn blöjfritt på kort tid och mycket mer hittar du i boken ”Potträning på 3 dagar”. Läs mer på Blöjfri.se!

stats