Fler fall av kikhosta – 2 dödsfall bland spädbarn i år | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Fler fall av kikhosta – 2 dödsfall bland spädbarn i år

Under sommarmånaderna har antalet rapporterade fall av kikhosta ökat. Folkhälsomyndigheten ser för närvarande över åtgärder som kan skydda de yngsta spädbarnen, som är de som drabbas hårdast.

Hittills i år har 195 fall av kikhosta rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det är en ökning jämfört med de tre senaste åren då mellan 99 och 139 fall har rapporterats under motsvarande period, januari till mitten av augusti.

Kikhostefallen har rapporterats från olika regioner i Sverige, men under den senaste månaden har flest fall rapporterats från Gävleborg. Större uppmärksamhet kring kikhosta och en ökad provtagning kan delvis bidra till att antalet rapporterade fall går upp.

Långvarig hosta bör utredas

Kikhosta är allvarligast för spädbarn som ännu inte har uppnått åldern för vaccination. Sjukdomen har diagnostiserats hos 38 spädbarn hittills i år, de flesta yngre än sex månader. Under hela förra året rapporterades 39 fall bland spädbarnen.
I år har två barn avlidit, båda knappt en månad gamla. Båda var tidigare friska och födda i normal tid. Tidigare har cirka ett dödsfall inträffat vartannat år.

Spädbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att kunna förebygga sjukdom hos de minsta är det angeläget att vara uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar och syskon, men också vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar och barnavårdcentraler.

Skyddsåtgärder utreds

Vid kikhostesmitta ska antibiotika ges förebyggande till barn under sex månaders ålder även om spädbarnet inte fått några symtom på sjukdom. Om barnet är mellan sex och tolv månader ska antibiotika ges vid första symtom på kikhosta.

Alla barn erbjuds i dag kombinationsvaccin mot bland annat kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Över 98 procent av alla barn vaccineras. I länder som haft epidemier av kikhosta har man börjat vaccinera mödrar under senare delen av graviditeten för att spädbarnen via överförda antikroppar ska få ett skydd innan de första två vaccindoserna. Detta, och andra åtgärder för att optimera skyddet mot kikhosta hos spädbarnen, utreds för närvarande av Folkhälsomyndigheten.

Mer om kikhosta HÄR.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

stats